Sihtfinantseerimise leping

Keskkonnaministeerium ja Riigimetsa Majandamise Keskus sõlmisid 9. märtsil 2017 sihtfinantseerimise lepingu summas 182 660 eurot. Lepingu eesmärgiks on maksta RMK-le sihtotstarbeline toetus Põlula Kalakasvatuskeskuse kulude katmiseks.

Lisainformatsioon:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatusosakonna juhataja
E-post kunnar.klaas@rmk.ee
Tel: 527 8245