Krüogeenipanga loomine RMK Põlula kalakasvanduses

Projekti eesmärgiks on luua krüogeenipank, kus on võimalik sügavkülmutatult säilitada ohustatud kalaliikide niiska ning kasutada seda vajadusel kaitstavate kalaliikide kalakasvatuslikuks taastootmiseks. Tegevuse käigus soetatakse vajalikud seadmed ja inventar krüogeenipanga loomiseks.

Projekti kogumaksumus on 30 869,32 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (26 238,92 eurot) ning RMK omafinantseering 15% (4630,40 eurot).

Projekti tegevuste teostamise aeg on august 2015 – detsember 2023.
Lisainfo:
Kunnar Klaas
kunnar.klaas@rmk.ee