1. Rendile anti Valgamaal Otepää vallas Pilkuse külas 1,14 ha suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 51 (katastritunnus 63602:002:1930, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12558M1); Otepää vallas Pilkuse külas 0,34 ha suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 52 (katastritunnus 63602:002:1940, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12559M1) ja Otepää vallas Vana-Otepää külas 1,23 ha suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 31 (katastritunnus 63602:001:2110, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12553M1). Rentnik on OÜ Laanest, renditasu suurus 117,30 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

2. Rendile anti Valgamaal Helme vallas Karjatnurme külas 6,37 ha ja 7,50 ha suurused maatükid kinnisasjast Taagepera metskond 92 (katastritunnus 20301:003:0042, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53511M1). Rentnik on Organic Food OÜ, renditasu suurus 984,77 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

3. Rendile anti Valgamaal Karula vallas Lüllemäe külas 2,31 ha suurune maatükk kinnisasjast Suur-Taitse (katastritunnus 28902:002:1241, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV28402M1). Rentnik on Sepa talu, renditasu suurus 76,23 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

4. Rendile anti Valgamaal Puka vallas Pühaste külas 0,31 suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 2 (katastritunnus 60801:001:1202, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5811M1) ja Puka vallas Pühaste külas 0,16 suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 104 (katastritunnus 60801:001:1212, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5818M1). Rentnik on Meelis Mägi, renditasu suurus 16,00 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

5. Rendile anti Valgamaal Põdrala vallas Voorbahi külas 0.53 ha suurune maatükk kinnisasjast Taagepera metskond 7 (katastritunnus 61301:002:0973, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV6113M1). Rentnik on Kogri OÜ, renditasu suurus 17,00 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

6. Rendile anti Valgamaal Helme vallas Kähu külas 1,0 ha suurune maatükk kinnisasjast Taagepera metskond 112 (katastritunnus 20301:002:0077, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49694M1). Rentnik on Rebase OÜ, renditasu suurus 32 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

7. Rendile anti Valgamaal Taheva vallas Taheva külas 1,0 ha suurune maatükk kinnisasjast Taheva metskond 1 (katastritunnus 77901:004:0232, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2741M1). Rentnik MTÜ Hargla Jahiselts, renditasu suurus 32 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

8. Rendile anti Valgamaal Tõlliste vallas Korijärve külas 1,83 ha ja 1,09 ha suurused maatükid kinnisasjast Sangaste metskond (katastritunnus 82002:005:0131, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2643M1). Rentnik on Juta Vaart, renditasu suurus 94 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

9. Rendile anti Valgamaal Sangaste vallas Tiidu külas 0,45 ha suurune maatükk kinnisasjast Valga metskond 3 (katastritunnus 72402:002:1190, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12577M1) ja Sangaste vallas Sarapuu külas 1,68 ha suurune maatükk kinnisasjast Valga metskond 10 (katastritunnus 72402:003:1570, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12583M1). Rentnik on Arvi Normet, renditasu suurus 69 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a. 

10. Rendile anti Valgamaal Otepää vallas Nüpli külas 0,82 ha suurune maatükk kinnisasjast Vahe-Eedi (katastritunnus 63602:002:0331, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16249M1). Rentnik on Kiina Alter, renditasu suurus 27 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

11. Rendile anti Valgamaal Otepää vallas Märdi külas 0,67 ha ja 1,20 ha suurused maatükid kinnisasjast Aakre metskond 150 (katastritunnus 63601:002:1500, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12607M1) ja Puka vallas Kibena külas 7,11 ha suurune maatükk kinnisasjast Metsa (katastritunnus 60802:003:0180, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV27667M1). Rentnik on Organic Food OÜ, renditasu suurus 340 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

12. Rendile anti Valgamaal Otepää vallas Märdi külas 0,81 ha suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 267 (katastritunnus 63601:002:0051, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45708M1) ja Otepää vallas Märdi külas 1,04 ha suurune maatükk kinnisasjast Aakre metskond 67 (katastritunnus 63601:002:3490, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12550M1). Rentnik Viljard Laks, renditasu suurus 60 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2024.a.

13. Rendile anti Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Varudi külas 100 m² suurune maatükk kinnisasjast Kunda metskond 39 (katastritunnus 90202:001:0214, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2226). Rentnik on MTÜ Viru-Nigula Jahtkond, renditasu suurus 20 eurot aastas.  Leping kehtib kuni 31.07.2024. a. 

14. Rendile anti Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Avispea külas 25,62 ha suurune maatükk kinnisasjast Triigi metskond 78 (katastritunnus 92703:001:0080, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12762). Rentnik on OÜ Müüriku Farmer, renditasu suurus 1639,68 eurot aastas.  Leping kehtib kuni 17.09.2024. a.  

15. Hiiumaal, Pühalepa vallas, Salinõmme külas, Hanikatsi laiul,  asuvad kordon-elamu (riigi kinnisvararegistri kood KV7571H5),  taastatud paargu vare, keldri vare, kuivkäimla ja salvkaev koos sinna juurde kuuluva maaga (katastriüksus 63902:001:3680,, pindalaga 10400 m2, riigi kinnisvararegistri koodiga KV7571)  Üürile antud Hendrik Saarnak. Üüritasu suurus 312 € aastas. Leping kehtib tähtajatult.

16. Saaremaal, Kihelkonna vallas, Loona külas, asuva katastriüksuse 30101:005:0437 (riigi kinnisvararegistri kood KV33643, suurusega 32837 m²) ja seal asuva muinsuskaitsealuse külastuskeskuse (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H1, ) ja garaaži (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H4) koos sinna juurde kuuluvate päraldiste ja inventariga .Rendile antud Loona MTÜ. Renditasu suurus 200€ kuus. Leping jõustub 14.07.2014.a  ja kehtib kuni 31.10.2014.a.

17. RMK sõlmis  08.05.2014.a. Linnutee Cremo OÜ-ga, aadressil Viljandi mnt 18b Tallinn,  metallangaar nr 3 asuvate ruumide pidalaga 90 m2  (riigi kinnisvaraegistri nr KV8804H4)   kasutuslepingu. Leping on sõlmitud tähtajalisena kolmeks aastaks.

18. Saaremaal, Kihelkonna vallas, Loona külas asuva büroohoone (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H7, ehitusalune pind 112 m²) , mis asub  katastriüksusel  30101:005:0437. Üürile antud Loona MTÜ. Üüritasu suurus 84€ kuus. Leping on tähtajaline 01.05.2014 -31.10.2014.a. 

19. Rendile anti Jõgevamaal Põltsamaa vallas Võisiku külas 3,44 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Põltsamaa metskond 33 (katastritunnus 61602:002:0670, riigi kinnisvararegistri kood KV4813). Rentnik on Olev Reismann. Renditasu suurus 130,72 eurot aastas.  Leping on tähtajaline kuni 31.10.2024. a. 

20. RMK sõlmis  04.06.2014.a. Moningas OÜ-ga, aadressil Palmse küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa,  Palmse mõisa tõllakuuri (riigi kinnisvaraegistri kood KV4250) võlvialuse pinna, 10 m2, kasutuslepingu. Leping on sõlmitud tähtajalisena alates 01.05.2014- 30.09.2014.a.

21. Pärnumaal, Saarde vallas, Lodja külas katastriüksusel 71102:001:0094 asuva Lodja suurulukite kogumiskeskuse (riigi kinnisvararegistri kood KV12076H2 ehitusalune pind 123,5m²) ja seda teenindava maa  üürile andmine.Üürile antud Kilingi-Nõmme Jahiala OÜ. Üüritasu suurus 132 € kuus. Leping kehtib tähtajatult.

22. RMK sõlmis  18.12.2014.a. Ahti Songaga, aadressil Altja küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa, Altja kordon-elamu (riigi kinnisvaraegistri kood KV33590)sinna juurde kuuluvate hoonete ja teenindusmaa, eluruumi üürilepingu. Leping on sõlmitud tähtajatuna alates 01.01.2015.a.a.

23. RMK sõlmis 12.12.2014.a. Eviteh OÜ-ga, aadressil Sagadi küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa, kuivatihoone (riigi kinnisvaraegistri kood KV5039H2) kasutuslepingu. Leping on sõlmitud tähtajatuna alates 01.03.2014.a.

24. Rendile antud Saaremaal, Kihelkonna vallas, Loona külas asuv Loona mõisa maa-ala (katastriüksus 30101:005:0437, riigi kinnisvararegistri kood KV33643, suurusega 32837m2) ja mõisa peahoone (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H1, kasuliku pinnaga 616,3m²), tõllakuur (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H4, kasuliku pinnaga 52m2) ja büroohoone (riigi kinnisvararegistri kood KV33643H7, kasuliku pinnaga 109,6m2) koos sinna juurde kuuluvate päraldiste ja inventariga . Rentnik on Loona MTÜ. Renditasu suurus 630 eurot kuus ,millele lisandub käibemaks. Leping on tähtajaline  kuni 31.12.2024.a. 

25. RMK sõlmis 30.01.2015.a.  EL. Võrk OÜ-ga rendilepingu, aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Papivabriku maaüksus. Rendi objektiks on Tammiku töökoja turbiiniruum (riigi kinnisvararegistri kood KV4962H2) juurdevoolu ja äravoolu kanal (KV4962R1) ja sild-paisuregulaator (KV4962R2). Leping on sõlmitud tähtajatuna.

26. RMK sõlmis Joller Group OÜ-ga äriruumi üürilepingu Sagadi mõisa muinsuskaitsealuse kaalumaja (riigivararegistri kood KV27925H2) tasu eest kasutusse andmiseks. Leping kehtib tähtajalisena alates 01.maist 2015 kuni 31. augustini 2015.a.

27. Rendile antud alates 01.mai 2015 Pärnu maakonnas , Saarde vallas, Lodja külas asuv Lodja jahimaja maaala (katastriüksus 71102:001:0094, riigi kinnisvararegistri kood KV12076, suurusega 37892m2) ja seal asuvad elamu (riigi kinnisvararegistri kood KV12076H1, kasuliku pinnaga 245 m²), suurulukite töötlemise punkt (riigi kinnisvararegistri kood KV12076H2, kasuliku pinnaga 123,5 m2) , saun  (riigi kinnisvararegistri kood KV12076H3, kasuliku pinnaga 42,7 m2) ja rajatisega, milleks on Lodja jahimaja puurkaev, Lodja välikamin, Lodja piirdaed, Lodja jahimaja plats koos sinna juurde kuuluvate päraldiste ja inventariga . Rentnik on Kilingi-Nõmme Jahiala OÜ. Renditasu suurus 500 eurot kuus ,millele lisandub käibemaks. Leping on tähtajaline  kuni 30.04.2020.a.  

28. Rendile antud alates 01.mai 2015  Lääne maakonnas, Ridala vallas, Paralepa alevikus Taimeaia kinnisasi (katastriüksuse tunnusega 67401:001:0570, suurusega 15,2 ha , kinnisvarasregistri koodiga KV7300) koos seal asuvate ehitiste ja rajatistega milleks on saun, kuur, pumbamaja, Taimla puurkaev, Taimla tee ja Haapsalu taimeaed. Rentnik on Spinoso OÜ. Renditasu suurus  on 608 eurot aastas. Leping on tähtajaline  kuni 30.04.2020.a.

29. RMK sõlmis Moningas OÜ-ga äriruumi üürilepingu Palmse tõllakuuri kaaristualuse pinna kohta. Leping on sõlmitud tähtajalisena 01. juunist kuni 15. oktoobrini 2015.a.

30. Üürile  antud Pärnu maakonnas, Saarde vallas, Laiksaare külas Laiksaare metskond 17 katastriüksusel (tunnusega 78201:001:0043) asuv  andmesidemast (riigi kinnisvararegistri koodiga KV6818R1). Üürnik on Eesti Telekom AS. Üür kuus on 120€. Leping on tähtajatu.

31. Hiiumaal Pühalepa vallas Salinõmme külas Hiiumaa laidude maastikukaitsealal, Soonlepa lahe saarte sihtkaitsevööndis, Suur-Pihlakarel asuva kalurionni (kasuliku pinnaga 10,3 m²) koos sinna juurde kuuluva maaga (katastriüksus 63902:001:0596), sihtotstarbega kaitsealune maa 100%, pindalaga 4620 m², riigi kinnisvararegistri koodiga KV24943). Üürile antud Imbi Sild. Üüritasu suurus 101 € aastas. Leping on tähtajatu

32. RMK ja Toomas Taal sõlmisid eluruumi üürilepingu aadressil Lavi küla, Rägavere vald, Lääne- Virumaa, riigivararegistri  number KV23368H6. Üürileping on kehtib alates 01.12.2015 ja on tähtajatu.

33. Rendile anti Ida-Virumaal  Kohtla vallas Roodu külas  0,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga  Kohtla metskond 61 (katastritunnus 32002:003:0150, riigi kinnisvararegistri number KV2298, pindala 8,60 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ning Lüganuse vallas Aidu-Nõmme külas 1,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga  Kohtla metskond 116 (katastritunnus 44901:002:0400, riigi kinnisvararegistri number KV49891, pindala 172,34  ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Rentnik on Kohtla-Nõmme vallavalitsus. Leping kehtib kuni 29. jaanuar 2026 (kaasaarvatud).  Renditasu suurus 50,0 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

34. Rendile on antud alates 25.01.2016 Viljandi maakonnas Karksi vallas Lilli külas 2,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paanikse metskond 24 (katastritunnus 60002:002:0054, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2576, pindala 1801,43 ha), rentnik   MTÜ Lilli Looduskeskus, renditasu 20 eurot aastas, leping sõlmitud tähtajatult.

35.  Rendile on antud alates 11.02.2016 Viljandi maakonnas Halliste vallas Sammaste külas  50 m² suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Õisu metskond 11 (katastritunnus 19202:002:7621, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3862, pindala 279,2 ha), rentnik   Aleksander Henno, renditasu 20 eurot aastas, leping sõlmitud tähtajatult.

36. Rendile anti Ida-Virumaal  Kohtla vallas Ontika külas  15,36 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga  Ontika maastikukaitseala 1 (katastritunnus 32001:002:0169, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39898, pindala 31,38 ha, sihtotstarve kaitsealune maa 100%). Rentnik on Kohtla vallavalitsus. Leping kehtib kuni 26. veebruar 2026 (kaasaarvatud).  Renditasu suurus 50,0 eurot aastas. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud korras ja suuruses.

37. Rendile anti Jõgevamaal Puurmanni vallas Jüriküla külas 5,27 ha suurune maatükk kinnisasjalt Kursi metskond 19 (katastritunnus 61102:002:0158, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV4921) ja 0,41 ha suurune maatükk kinnisasjast Kursi metskond 35 (katastritunnus 61102:002:0029, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13277). Rentnik on MTÜ LKÜ KOTKAS, renditasu suurus 28,05 eurot aastas. Leping kehtib kuni 31.10.2025.a.

38. Rendile anti Jõgevamaal Puurmanni vallas Jüriküla külas 14,45 ha suurune maatükk , mis asub kinnisasjal Kursi metskond 10 (katastritunnus 61102:004:0012, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8852M2), 1,38 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 74 (katastritunnus 61102:002:0301, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45400), 2,28 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 51 (katastritunnus 61102:002:0320, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45790), 6,61 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 78 (katastritunnus 61102:002:0303, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45399), 7,52 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 75 (katastritunnus 61102:002:0302, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45404), 5,05 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 82 (katastritunnus 61102:004:0006, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45401), 0,3 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Pikknurme metskond 74 (katastritunnus 61102:004:0090, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24467), 7,27 ha ja 0,07 ha suurused maatükid, mis asuvad kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 60 (katastritunnus 61101:001:0169, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58133), 1,12 ha suurune maatükk, mis asub kinnisasjal Alam-Pedja looduskaitseala 59 (katastritunnus 61101:001:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58134). Rentnik on Alam-Pedja Veis OÜ. Renditasu suurus on 230,25 eurot aastas. Leping on tähtajaline kuni 31.10.2025. a.

39. RMK sõlmis 28.02.2017.a. Toomas Taaliga, aadressil Lavi küla, Rägavere vald, Lääne-Viru maakond, kordonelamu (riigi kinnisvararegistri kood KV23368H6) ja kõrvalhoone (riigi kinnisvararegistri kood KV23368H4) kasutamiseks eluruumi üürilepingu. Leping on sõlmitud viieks aastaks alates 28.02.2017.a.

40. RMK sõlmis 28.02.2017.a. Urve Vahemetsaga, aadressil Lavi küla, Rägavere vald, Lääne-Viru maakond, kordonelamu Viru (riigi kinnisvararegistri kood KV23368H10) ja majandushoone (riigi kinnisvararegistri kood KV23368H11) kasutamiseks eluruumi üürilepingu. Leping on sõlmitud viieks aastaks alates 28.02.2017.a.

41. RMK sõlmis 28.02.2017.a. Küllike Ederiga, aadressil Lavi küla, Rägavere vald, Lääne-Viru maakond, metsavalvekordon Toome (riigi kinnisvararegistri kood KV23368H7) ja majandushoone (riigi kinnisvararegistri kood KV23368H13) kasutamiseks eluruumi üürilepingu. Leping on sõlmitud kümneks aastaks alates 28.02.2017.a.

42. Üürile antud Palmse mõisa tõllakuuri (riigi kinnisvararegistri kood KV4250H1) fuajee 25 m2. Üürnik Moningas OÜ. Üüritasu 25.-euri kuus. Leping kehtib alates 15. maist kuni 15. oktoobrini 2017.a.

43. Üürile antud RMK valduses olev laut (riigi kinnisvararegistri kood 74302H2H2, katastritunnusel 37501:003:1520) pinnaga 50 m2. Üürnik Leo Kass. Renditasu kuus 25.- euri. Leping kehtib alates 01.05.2017 kuni 31.12.2017.a

44. Üürile antud tasu eest aadressil Tallinn, Liivametsa tn 2 (katastritunnus 78404:403:0093), metallangaari nr 3 (riigi kinnisvararegistri kood KV56293H1) esimesel korrusel paiknevad ruumid, kokku 90 m2. Üürnik Linnutee Cremo OÜ. Üürileping on sõlmitud tähtajatuna ja kehtib alates 15. maist 2017.a.

45. Üürile antud tasu eest MTÜ Kostivere Jahiseltsile Harju maakonnas, Jõelähtme vallas, Jägala külas, Nulu allee 5 kinnistul (katastritunnusega 24505:002:0258, riigi kinnisvararegistri koodiga KV49201) asuv lauda hoone, suletud netopinnaga 246,3 m2. Leping on sõlmitud tähtajalisena kehtivusega 10 aastat, alates 01.10.2017.a.

46. Üürile antud Moningas OÜ-le Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Palmse külas, Palmse mõisa tõllakuuri (riigi kinnisvararegistri kood KV4250H1, katastritunnus 88701:002:1084) fuajees ca 25 m2 suurune pind. Üüritasu 25.- eurot kuus. Leping kehtib alates 15.05.2018 kuni 15.10.2018.a.

47. Rendile antud Luunja vallale Tartu maakonnas, Luunja vallas, Kavastu külas Kantsi kinnisasjast ligikaudu 3,94 ha suurune maa-ala (katastriüksus 43203:002:0318, riigi kinnisvararegistri kood KV4367) ja seal asuva Emajõe-Suursoo LKA keskuse peahoone (riigi kinnisvararegistri kood KV4367H2, suletud netopinnaga 508m²) ja abihoone (riigi kinnisvararegistri kood KV4367H3, suletud netopinnaga 108m²) ruumid pinnaga 88,1 m² koos nende juurde kuuluvate päraldiste ja inventariga. Tähtajaline rendileping kehtib 5 aastat alates 01.09.2018.a.

Teisi RMK sõlmitud kasutuslepinguid vaata siit!