RMK  VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE METSAKORRALDAJA SAAREMAA PIIRKONDA 

kelle peamised tööülesanded on:

  • metsaeraldiste takseerkirjelduste koostamine ja uuendamine eraldiseviisilise inventuuri teel;
  • metsaeraldiste ja kvartalite loomine ja uuendamine;
  • metsakorralduse numbri-ja ruumiandmete haldamine ja aktuaalsuse tagamine metsa infosüsteemis.

Parimal kandidaadil on:

  • tunnistus metsakorraldaja eksami ja katsetöö läbimise kohta vastavalt Metsaseaduse § 12- le;
  • geoinfosüsteemi kasutamise kogemus;
  • head eeldused iseseisvaks tööks metsas;
  • hea orienteerumisvõime;
  • B-kategooria juhiload. 

Omalt poolt pakume: 

  • oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo telefonil 5152641 või e-postiga aadressil arli.aru@rmk.ee.