Sanitaarraie raieõiguse müük  

Küttepuidu varumiseks kasvava metsa raieõiguse müük toimub sobivate raiekohtade olemasolu korral aastaringselt, välja arvatud kevadsuvisel perioodil 15. aprill kuni 15. juuni. Ooteaeg ostusoovi esitamisest müügipakkumiseni on kuni kuus kuud. Kiirendamaks sobiva raiekoha leidmist palume võimalusel ostusoovis kirjeldada kahjustatud puistu asukoht või panna kirja RMK metsakvartali number, millel sanitaarraie vajadus on tekkinud.

Ettevalmistatud müügiobjektide pakkumise võimalus tekib 2018. a sügisel. Ettevalmistatud müügiobjektide korral on soovijal võimalik teha valik jooksvalt täienevast lankide nimekirjast.

Samal ajal on jätkuvalt võimalik tellida 3-meetrist küttepuitu. Loe lähemalt siit.

Küttepuidu varumine kasvava metsa raieõigusena sobib juhul kui küttepuidu vajadus ei ole kiire. Metsa hindamisandmete ja puidu turuhindade alusel selgub kasvava metsa täpne müügihind, kuid eeldatav hinnatase on ligikaudu 12-15 eurot kuupmeetri kohta, millele lisandub käibemaks. Müügipakkumise sobivuse korral vormistatakse ostjaga ettemaksuarve-akt.

Ühele ostjale võimaldatakse kalendriaastas küttepuidu varumist kasvava metsana kuni 30 kuupmeetrit. Palume kindlasti tutvuda lehe paremal äärel asuvate raieõiguse tüüptingimustega, ohutusjuhendiga metsamajandustöödel ja keskkonnanõuetega metsatöödel.