Palgi müük

Metsamaterjali müük moodustab RMK kogutuludest suurima osa. Metsamaterjali müügimahust moodustasid palgid 2017. aastal 48%. Palkide osakaal on kasvanud.

Aastane keskmine müügimaht on ca 1,8 mln m³ ning see sisaldab kõiki kohalikke puuliike ja kvaliteediklasse. Männipalgid moodustavad sõltuvalt raievõimalustest 40-42%, kuusepalgid 42-44%, kasepalgid 10-12% ja muude puuliikide palgid 4-6%.

Palke müüakse peamiselt kokkuleppehinnaga kestvuslepingute alusel, vähem eelläbirääkimistega pakkumisel ja enampakkumisel. Kestvuslepingute sõlmimine tagab stabiilsuse nii ostjatele kui müüjale ja eeldab kliendi stabiilset arengut, puidule lisandväärtuse andmist, varasemat ladusat koostööd ja varasemate RMKga sõlmitud lepingute korrektset täitmist. Oluline on ka kliendi juures toimuva puidumõõtmise usaldusväärsus ja täpsus.

Lepingud sõlmitakse kuni viieks aastaks ning nendes on aastased nominaalsed mahukokkulepped ning reeglina 3-kuulised hinnakokkulepped. Hindade kokkuleppimisel lähtutakse puidu harilikust väärtusest kohalikul turul. Enampakkumisi korraldatakse reeglina kord kvartalis hinnaindikatsiooni saamiseks ja kõigile soovijatele ostuvõimaluse tagamiseks.

Kestvuslepingute alusel müüb RMK palke ainult Eestis asuvatele puidutööstustele. Kõikidest müüdud palkidest moodustab kestvuslepingute alusel müük 85%.

Vaata ka

Palkide standard

Tarbematerjali ostuvorm


Võta ühendust

Okaspuu palgid
Urmas Treial
tel. 503 3396
e-post: urmas.treial@rmk.ee

Lehtpuu palgid
Jaanus Reinvee
tel. 513 2961
e-post: jaanus.reinvee@rmk.ee