Raidmete müük

Raidmete, sh laasimata tüveste ja võsa müügimaht 2016. aastal oli ligi 3500 m³. Peamiselt tehti raidmetest hakkpuitu.  
Raidmete teoreetiline määr kogu raiest moodustab 15-20%, selles varutavate raidmete määr  hinnanguliselt on ca 12% (kogumiskoht peab olema varuga minimaalselt 40 m³ ja tagavaraga minimaalselt 30 m³/ha) ja realiseeritavate raidmete määr sesoonsusest lähtuvalt korrigeerituna hinnanguliselt ca 8% (lähtuvalt pinnasest ja teede olukorrast).  

Selle mudeli järgi oleks RMK-l potentsiaali realiseerida kuni 320 tuh m³ raidmeid aastas. Metsakaitseliste piirangute ja majandusliku tasuvuse piiri tõttu kogu mahtu kasutada ei saa. Tegelik raidmete varumise maht sõltub hakkpuidu müügivõimalustest. Raidmete ja võsa kogu mahu kasutuselevõtu eeldusteks on, et tarbijaid on piisavalt ja tarbimiskoha kaugus ei asu kaugemal kui 70 km ressursile. Samuti on oluline juurdepääsuteede olemasolu ja pikaajalised ladustamise võimalused.

Raidmete ise varumine

RMK lageraielankidelt saab kütteks puitu varuda ka raidmete ja kännupakkudena. Raidmed on raiesmikul maas olevad oksad ja tüve osad, kännupakud on kändude madalamaks saagimisel saadav puit.

Kuna lageraiele järgnevad alati metsauuendustööd, siis on raidmete varumise tähtaeg ostja jaoks lühike, maksimaalselt 30 kalendripäeva.

Riigimetsast raidmete varumise hind tarbijale on 6.50 eurot kuupmeetri kohta (50.70 eur/ha) ja kännupakkude hind 9.90 eurot m³ kuupmeetri kohta (68.43 eur/ha), millele lisandub käibemaks. Ostusoovi korral palume täita lehe paremal äärel asuv raidmete ostusoovi veebivorm, kirjeldades konkreetse RMK raielangi asukoha. Asukoht on vajalik raidmete müügivõimaluse kontrollimiseks.

Võta ühendust!

Üllar Rosin
tel 514 2146
e-post ullar.rosin@rmk.ee

Mart Enel
tel 526 3392
e-post mart.enel@rmk.ee

Raidmete  ostusoovist teata: veebivorm